Karton na míru pro společnost ŽALUZIE NEVA

ŽALUZIE NEVA pro zabalení svých produktů, kterými jsou venkovní žaluzie, využívá formátovací stroj PANOTEC COMPACK EVO 2.5

O společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o.

ukázka použití žaluzie NEVA

Zadání projektu:

 • Optimalizace balení venkovních žaluzií do matieriálu s dostatečnou pevností a ve správné velikosti
 • Jednoduchá manipulace
 • Optimalizace času balení
 • Zajištění více variant návrhu balení

Společnost ŽALUZIE NEVA, s. r. o., se zabývá výrobou venkovních žaluzií. V současné době zaměstnává přibližně 130 lidí. Dříve vyráběla širší sortiment zastiňovacích technologií, ale postupně se vyprofilovala a nyní se věnuje výhradně výrobě venkovních žaluzií, i díky tomu dnes patří mezi špičku ve svém oboru. Svědčí o tom i to, že své výrobky dodává do více než 40 zemí po celém světě, na vývoz jde okolo 80 % produkce. Pohyb žaluzií je většinou ovládán elektromotorem, žaluzie se mohou nejen stahovat a vytahovat, ale i naklápět, podle toho, kolik světla chcete, aby právě propouštěly. A při silném větru se například samy vytáhnou nahoru do nadpraží, aby nedošlo k jejich poškození. NEVA je výrobní firmou, hotové žaluzie následně dodává montážním firmám, které je pak montují konečnému zákazníkovi. Týdenní kapacita výroby je okolo 1700 žaluzií. Většina se balí do bublinkové fólie, stretch fólie a následně krabic.

Řešitelé projektu:

Jiří Nesvatbík
Klient – Jednatel společnosti

Jiří Hlávka
Obchodní zástupce
Packung s.r.o.

Původní stav:

žaluzie NEVA balení před optimalizací
 • nedokonalá ochrana žaluzie
 • nepravidelný tvar balíku
 • manuální řezání
 • náročné balení
 • nízká efektivita balení
 • napojování lepenky
 • časté reklamace zákazníků

Finální stav balení:

krabice na míru případová studie NEVA žaluzie
 • Variabilní délka žaluzií
 • Zakázková výroba
 • Vyšší ochrana výrobku
 • Úspora Stretch + Bublinkové folie
 • Automatizovaný proces balení
 • Úspora a realokace pracovních sil

Návrh optimalizace balení a balící linky

Výsledek optimalizace:

Pořízení stroje COMPACK EVO 2.5

panotec compack evo
Pořízení a integrace strojů PANOTEC™ splňuje podmínky dotačního titulu Technologie IX. Pro více informací nám napište na poptavky@packung.cz

Hledali jsme po Evropě firmy, které vyrábějí stroje na individuální balení, a našli jsme tři. Všechny jsme navštívili, udělali si výběrové řízení a vyšel nám z toho Panotec jako vítěz, který nám vyhovoval nejen cenou, ale zejména tím, co umí. Nespornou výhodou je lokální zastoupení, tedy společnost Packung s.r.o., u které jsme rovněž ocenili jejich obchodní přístup.

Jiří Nesvatbík, ŽALUZIE NEVA

Formátovací stroj zvládá výrobu vlastních konstrukcí krabic ale také standardních krabic z FEFCO katalogu. Ve společnosti ŽALUZIE NEVA je navíc využíván typ krabice, který byl navržen přesně na míru pro potřeby společnosti.

žaluzie NEVA implementace balící linky
Jak funguje formátovací stroj Compack Evo 2.5?

Jednotlivé krabice jsou vyráběny z nekonečné lepenky, která je umístěna na paletách za strojem v různých šířkách. Celkem může být takto použito až 8 zásobníků. Rozměr krabice, která má být aktuálně vyrobena, může stroj získat hned z několika zdrojů

 • Ruční zadání rozměru: rozměr zadá obsluha ručně pomocí LCD obrazovky, která je součástí stroje
 • Skenovací brána: rozměr získáván při průjezdu skenovací branou, tento rozměr je poté automaticky zařazen do výrobního seznamu stroje
 • QR kód: obsluha pomocí čárového kódu načte rozměr výrobku, poté opět následuje automatické zaslání do výrobního seznamu stroje – zde je nutné, aby čárový kód obsahoval informaci o rozměru výrobku
 • Z ERP systému: do stroje jsou posílány informace o rozměru výrobku přímo z ERP systému

Využití nekonečné lepenky

panotec compack evo krabice na míru

Nekonečná lepenka jsou vlastně archy lepenky, které nejsou nařezané, ale jen narylované a naskládané na paletě jako leporelo. Výrobců nekonečné lepenky není mnoho a jsou mezi nimi samozřejmě rozdíly. Záleží především na tom, k jakému účelu se lepenka používá, jaké jsou na ni kladeny nároky. Variabilita zpracovávaných druhů lepenky je u Panotecu velká, NEVA používá pětivrstvou BE lepenku, která pro balení jejich produktů vyhovuje nejlépe.

Kromě velikosti krabice lze také u výrobku určit, jaký druh krabice z FEFCO katalogu bude vyroben (pokud je potřeba, lze do knihovny přidat výkres podle přání zákazníka). Pro různé výrobky tak můžou být vyrobeny různé druhy krabic. Samozřejmostí je využití různých šíří a síly nekonečné lepenky. Po zadání rozměrů krabice jsou nastaveny pozice pro jednotlivé řezací jednotky. Přenastavení pozic trvá pouze několik vteřin, výroba krabic se tak razantně nezpomaluje ani při značné variabilitě rozměrů výrobků. Veškeré operace, tzn. řezání, rylování, bigování, jsou prováděny tlakovým řezáním, tato technika zajišťuje bezprašnou a precizní výrobu.

Vysoká kvalita ocelových válců zvyšuje životnost jednotlivých dílů, není zde tak potřeba broušení řezacích nožů. Tato technologie dělá z řešení společnosti Panotec světový unikát

Jiří Hlávka, Packung

Instalace a integrace stroje Panotec do provozu

Instalace stroje trvala asi pět pracovních dnů, zaměstnanci se školili pro obsluhu necelé dva dny. Stroj má 4 zakladače, tedy místa pro palety nekonečné lepenky s různými šířemi. Je to proto, že rozměry balených žaluzií jsou opravdu velmi rozdílné, a byl použit pouze jeden rozměr lepenky, byl by zde velký odpad. Proto jsou navrženy 4 zakladače s různými formáty a stroj si vždy vybere ten rozměr, který vyhodnotí jako nejekonomičtější. Doplnění lepenky a její zavedení do stroje je opravdu velmi rychlé a jednoduché.Po instalaci došlo k výraznému zvýšení efektivity a kvality balení produktů, což je velmi podstatné, zvláště když žaluzie putují na větší vzdálenosti. Při nedostatečně chránícím obalu docházelo k poškození a reklamacím, což koncový zákazník přičítal firmě NEVA, i když za to vlastně nemohla. Díky umístění balicí linky navržené společností Packung problémy s balením ustaly.

Vizualizace balící linky

vizualizace balící linky NEVA žaluzie

Packung s.r.o. jako garant projektu

Dostupný servis byl jedním z rozhodujících kritérií při rozhodování. Povolávat při každé poruše servis z Itálie je přinejmenším komplikované a také drahé. Stroj musí samozřejmě balit, není možné, aby měl dlouhé výpadky. Dodací lhůty žaluzií se pohybují od jednoho týdne do 14 dnů, takže několikadenní výpadek by mohl být velkým problémem.

Dlouhodobý dopad:

 • výroba krabice v průměru 20 sekund
 • 4 šíře lepenky
 • výroba kompletní kartonáže uvnitř společnost
 • odpadovost 11,8 %

Chcete spočítat jakou úsporu Vám přinese integrace strojů PANOTEC do Vašeho provozu?

Pošlete nám Vaši poptávku a v nejbližší době Vás může navštívit náš obchodní zástupce.

Vyzkoušejte si vzorek krabice v reálném čase přímo ve vašem provozu

Vyberte krabici použitou v této případové studii -> F411s z nabídky projektu Box48.cz